smok

smok จากความเป็นจริงที่ว่าสินค้าขั้นต่ำ 1 ใน 11 ที่ทดลองในที่นี้มี

smok

จากความเป็นจริงที่ว่าสินค้าขั้นต่ำ smok 1 ใน 11 ที่ทดลองในที่นี้มีความใกล้เคียงกับความเป็นพิษของยาสูบนิโคตินที่มีความเข้มข้นสูงแบบปกติในเรื่องที่ไม่มีระดับออกสิเจนในปฏิกิริยาสูง กลไกการก่อโรคที่อาศัยไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ (ไอ) สารประกอบที่ใส่อยู่มีลัษณะทิศทางที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้คนในลักษณะที่ไม่เหมือนกับยาสูบทั่วๆไป ข้อสมมตินี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลพวงด้านของสุขภาพในระยะยาวของการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์

โดยธรรมดา ส่วนประกอบ smok ของไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความมีชีวิต การเพิ่มปริมาณ เค้าโครงวิทยา เมแทบจะอลิซึม รวมทั้งสถานะของการกระตุ้นการอักเสบ 23 , 25 – 28 ความเคลื่อนไหวทั้งผองนี้ชี้ให้เห็นว่าสารเคมีที่เจอในไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อเซลล์ในลักษณะรากฐานและก็ในลักษณะกว้างๆจากวิชาความรู้ในตอนนี้ ความหมายที่ถูกต้องแม่นยำของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการสัมผัสไอของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในมนุษย์อย่างเรื้อรังนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ แม้กระนั้นข้อมูลตอนนี้บอกว่าการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เกิดอันตรายอย่างแท้จริง

ข้อกำหนดของการเล่าเรียน
สุดท้าย คนเขียนแผนการนี้ต้องสรุปความจำกัดของการเล่าเรียน

ประการแรกแล้วก็แน่ชัด เมื่อพบเจอกับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งของเหลวเป็นจำนวนมากที่มีอยู่ ปริมาณยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งของเหลวที่พินิจพิจารณาในแผนการนี้มีน้อย ทำให้จึงควรรับรองบทสรุปรวมทั้งเนื้อความทั้งหมดทั้งปวงในการค้นคว้าในอนาคต

ประการลำดับที่สอง งานวิจัยชิ้นนี้มิได้ทดลองผลพวงที่อาจจะส่งผลให้มีการกลายพันธุ์ของไอระเหยของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ได้ทดลองการแปดเปื้อนทางจุลชีววิทยาที่เป็นได้ของของเหลวและก็ไอระเหย ยิ่งไปกว่านี้ การศึกษาชิ้นนี้ไม่สามารถที่จะให้เนื้อหาเกี่ยวกับผลพวงต่อร่างกายที่ไม่ประสงค์ในระยะยาวของไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ และก็การทดลองความเป็นพิษกะทันหันจำกัดอยู่ที่พลังของการทดลองและก็จำพวกเซลล์ที่ใช้

ประการลำดับที่สาม บทสรุปที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นกับข้อมูลของผู้สร้างยาสูบกระแสไฟฟ้าและก็ของเหลว อาทิเช่น นิโคตินหรือเมนทอลในของเหลว ฯลฯ และไม่ได้รับการรับรองจากการค้นคว้าที่เป็นกลางของตนหรืออื่นๆ

ประการลำดับที่สี่ การทดลองทั้งผอง และการผลิตสารสกัดไอได้ปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งบางทีอาจทำให้เกิดอคติ เหตุเพราะผู้ใช้บางทีอาจบริโภคยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือของเหลวต่างๆในลักษณะที่แตกต่าง เป็นลำดับ สารสกัดถูกทำขึ้นโดยการวางยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั้งปวงเอาไว้ภายในตำแหน่งแนวราบ ตำแหน่งที่ผู้ใช้ถือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์นั้นรู้ดีว่ามีผลกระทบอย่างเป็นจริงเป็นจังต่ออุณหภูมิ (แฉะแล้วก็แห้ง) แล้วก็ได้ผลให้สารเคมีที่เกิดขึ้นจาก องค์ประกอบที่เป็นของเหลว

ประการที่ห้ารวมทั้งท้ายที่สุด ยาสูบปกติที่ใช้อ้างอิงถึงความเป็นพิษเป็นยาสูบนิโคตินที่มีความแข็งแรงสูง เพราะฉะนั้น การเปรียบเทียบระหว่างยาสูบปกติกับความเป็นพิษของยาสูบกระแสไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับยาสูบกระแสไฟฟ้าทั่วๆไปที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า (‘ยาสูบไฟ’) จะทำให้สรุปได้ว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไอระเหยเป็นพิษมากยิ่งกว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าที่เสนอแนะโดย ผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยคราวนี้